torek, 5. avgust 2014

Predlog novega poglavja h koalicijski pogodbi

Digitalna družba

Koalicijski partnerji se zavedamo pomena in vpliva digitalnih tehnologij na družbo. Slovenija je lahko na svoja vlaganja v digitalno in komunikacijsko infrastrukturo ponosna, zato jih želimo ohranjati in večati prednost pred EU. Hkrati želimo izkoristiti dobre prakse, ki jih omogočajo nove tehnologije in s tem spodbuditi konkurenčno prednost in blaginjo Slovenije. 

Poseben povdarek bo na dostopnosti in uporabljenosti digitalnih storitev, saj uporabljenost le teh zaostaja za povprečjem EU, prav tako tudi stopnja digitalne pismenosti na vseh nivojih (šola, zaposleni, starejši, digitalno odrinjeni). 

Želimo povečati možnosti, ki jih lahko ustvarjajo nove tehnologije na področju demokracije, dostopnosti podatkov in informacij, ustvarjanju novih delovnih mest in razvoju konkurenčnosti. 


Ukrepi

1. Vpeljava ukrepov za aktivno vključitev prebivalstva v digitalno družbo. Ti ukrepi bodo zajemali: uporabo el. storitev in orodij v šolah, popularizacijo tehnoloških rešitev in programiranja, kakor tudi programe za povečevanje vključevanja starejših in digitalno odrinjenih. Pri tem bomo poskušali izkoristiti obstoječo infrastrukturo šol in javnih ustanov za povečanje medgeneracijskega dialoga, kakor tudi za izboljšanje dostopnosti storitev. Posebej bomo poudarili izobraževanje mladih za poklice na digitalnih področjih.  

2. Udejanjanje obstoječe zakonodaje s področja el. podpisa, el. komunikacij in drugih sorodnih predpisov. Do konca leta 2015 bo vsa korespondeca med državnimi organi, sodišči in drugimi organi potekala po elektronski poti, kjer bodo vsi dokumenti digitalno podpisani. Odpravili bomo dokazila, ki jih morajo državljani ali podjetja predložiti državnim organim in katerih izdajatelj je drug državni organ, če so ti podatki na voljo v drugi državni el. zbirki. 
Za državne uslužbence bo znanje uporabe el. storitev, kot so digitalni podpisi, varovanje podatkov in podobno, obvezno. 

3. Vpeljava projekta odprtih podatkov, kjer bo do konca leta 2015 30%, do konca leta 2016 pa 90% vseh državnih zbirk podatkov, ki so že v elektronski obliki na voljo na enotnem državnem portalu. Vse zbirke podatkov bodo na voljo v enotnih formatih in objavljeni v skladu z načeli odprtih podatkov in bodo: celoviti, primarni, promptni, enotno dostopni, strojno berljivi, nediskriminatorni, formatirani po odprtih standarih in lastniško neomejeni. 

4. Vpeljali bomo načelo spremljanja učinkovitosti in uporabnosti državnih el.storitev, ter kontinuiranih izboljševalnih ukrepov za prilagajanje in izboljševanje el.storitev. 

5. Prepoznali in podprli bomo visokotehnološka podjetja kot strateško, hitro rastočo gospodarsko panogo razvoja Slovenije. Poseben povdarek bo na ukrepih, ki bodo omogočili konkurenčen status podjetij, ki lahko pridobijo tuje investicije, ustvarijo nova delovana mesta, so izvozno naravnani in prinašajo visoko dodano vrednost. 

6. Vzpostavitev ciljev s področja digitalne agende po resorjih in vpeljava aktivnega statističnega merjenja teh ciljev. S pomočjo UMARja in SURSa bomo razvili metodologijo za sprotno in tekoče (mesečno, kvartalno) merjenje razvoja digitalne družbe. Z rezultati merjenja bomo lahko ukrepali pravočasno in proaktivno.

Ni komentarjev:

Objavite komentar