sreda, 10. april 2013

Odprti podatki in EU

Danes se je zgodil velik premik za našo digitalno prihodnost. Države članice EU so sprejela pravila za objavo odprtih javnih podatkov. V nekaj tednih se pričakuje še potrditev v Evropskem parlamentu in potem po ustaljeni proceduri udejanjanje v državah članicah.

Načelo odprtih podatkov pomeni, da so vsi podatki, ki so javno dostopni na voljo tudi v elektronski obliki. Če imamo podatke že zbrane v elektronski obliki in jih do sedaj uporabljamo le tako, da jih dobimo na tiskanih izpiskih ali pa le preko kakšnega spletega obrazca, ni razlogov, zakaj ne bi te podatke objavili tudi tako, da lahko iz njih nastanejo nove storitve. Odličen primer v Sloveniji je Suprevizor, ki je omogočil boljše razumevanje denarnih tokov na podlagi podatkov, ki so že obstajali, a bili nepregledni.

V naši državi imamo nekaj sto podatkovnih zbirk, ki bi morale biti javno dostopne po načelih odprtih podatkov. Torej tako, da bi bili strojno berljivi, da bi bili dostopni anonimno in brezplačno. Podatki javnih zbirk kot so Ajpes, DURS,  državni proračun, statistični podatki, arhivi, podatki javnih seznamov in podobno so javni in ni nobenega razloga, zakaj bi morali imeti svojo predstavitveno obliko določeno v naprej, saj pogosto omejuje uporabo. Prav tako ni razloga, zakaj se uporabnike teh podatkov spremlja ali celo zaračunava za dostop do njih.

Izkušnje držav, ki so svoje podatke odprle v najširšem obsegu so izjemno pozitivne. V nekaj mesecih so s strani nevladnega sektorja vzniknile storitve in pogledi, ki omogočajo bistveno boljši pregled nad podatki in odpirajo nove možnosti.

Na Ministrstvu za javno upravo že nekaj časa tli želja, da bi se na tem področju nekaj naredilo. Upam, da bo današnji dogodek nova spodbuda in da se bomo lahko hitro pridružili državam, ki svoje podatke že nekaj časa javno in odprto objavljajo.

Ni komentarjev:

Objavite komentar