sreda, 23. maj 2012

Portal E-demokracija

Na prejšnji zapis o nizkem uspehu e-participacije  v raziskavi ZN se je odzval Andraž Pernar z direktorata za informatiko in elektronske storitve. Opozoril je, da so ZN hkrati z nizko oceno e-participacije v eni raziskavi, nagradili Slovenijo z nagrado Združenih narodov s področja odličnosti v javni upravi ravno za projekt, ki e-participacijo izboljšuje:

"Projekt informacijske podpore postopkov priprave predpisov (IPP) predstavlja sistem, ki omogoča pokrivanje vseh bistvenih korakov v postopku sprejemanja predpisov in enotno poslovanje na vseh resorjih, ki so vključeni v postopek priprave in sprejemanja predpisov (vsa ministrstva in vladne službe, Generalni sekretariat Vlade RS ter Uradni list RS), velik poudarek projekta pa je namenjen tudi večjemu vključevanju prispevka zainteresirane javnosti k vsebinam predpisov. Povezava zalednega sistema informacijske podpore postopkov priprave predpisov s spletnim pod-portalom E-demokracija omogoča enostavno spremljanje veljavnih predpisov, kot tudi predpisov v postopku nastajanja na enem mestu, kar je za uporabnike izrednega pomena. Predvsem pa je ta del zelo koristen za nevladne organizacije (NVO), strokovne ter laične javnosti, ki na takšen način lahko sproti podajajo pripombe in predloge ter tako prispevajo k boljši zakonodaji. Tehnološki del projekta vodi Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, za vsebinski del pa je pristojna Služba Vlade RS za zakonodajo. "

Zdi se mi naravnost odlično, da se državni uradniki tudi odzovejo na zapise v javnosti in reagirajo. To je prava tenkočutnost in profesionalen odnos do državljanov. Andraž, hvala!

Storitev lahko vsak uporabi na portalu e-demokracija. Nimam pa podatkov, koliko je obiskan, uporabljen in koliko so predlogi, podani preko portala tudi upoštevani. Upam pa, da so si avtorji in skrbniki portala zadali za naslednji cilj tudi promocijo in približanje storitve čim širšemu krogu državljanov. Le če bo široko uporabljen, bo  tudi koristen.

Ni komentarjev:

Objavite komentar