petek, 11. maj 2012

Glasnik digitalnih tehnologij

Slovenia
Slovenia (Photo credit: phault)
Včeraj me je vlada RS imenovala za glasnika digitalnih tehnologij. Zato začenjam tudi novi blog, tokrat v slovenščini. Moja vloga glasnika je neplačna in prostovoljna, namen je pa povečevati vključenost v informacijsko družbo.

Z imenovanjem glasnika digitalnih tehnologij se je Slovenija pridružila iniciativi evropske komisije za večjo vključenost vseh v digitalno družbo in prihodnost. Glasnik digitalnih tehnologij (Digital Champion) je neodvisna in nevladna vloga, katere namen je povečati zavedanje in vključenost digitalne družbe. 

Digitalna družba niso le stroji. Digitalno družbo predstavljajo tudi ljudje, ki uporabljajo digitalne tehnologije, da lažje delajo, komunicirajo in sodelujejo. Digitalni svet  je svet, kjer ni nihče izključen, kjer lahko vsakdo dostopa do informacij, storitev in znanja. Je svet kjer ljudje lahko naredimo več, bolje in hitreje. In kjer nam zato ostaja več časa za vsebino in soljudi. In vendar še vedno 1 od 4 Evropejcev ni imel stika s svetovnim spletom, v Sloveniji je še vedno 30% gospodinjstev, ki nima računalnika, in še vedno imamo sive lise, kjer hiter dostop do svetovnega spleta ni samoumeven. 

Slovenija ima dobre razvite storitve sodelovanja države z državljani, vendar jih premalo uporabljamo. Slovenski učenci imajo  dober dostop do računalniškega znanja, a uporaba digitalnih tehnologij je pogosto omejena na delo v šoli in z vrstniki. Slovenska visokotehnološka podjetja razvijajo storitve za slovenski in svetovni trg, a o njih premalo vemo. 

Zato je ključno, da se odzovemo na izive, ki bodo omogočili, da bomo slovenci zgled za sodobno digitalno družbo, kjer bo vsakdo imel dostop do digitalnega sveta, kjer bo  medgeneracijsko sodelovanje zbližalo generacije in kjer bo enostavno dostopna država partner državljanu.

Z aktivnim sodelovanjem želim prispevati k sodobni digitalni družbi, pomagati pri večji vključenosti vseh in izboljšavi digitalnih storitev in tehnologij.
Enhanced by Zemanta

1 komentar: